Набат Совісті Захист імені та спадщини Реріхів При ПНУК Експрес інформація
Знаменні та памятні
Прес Центр
Форум
Участь у конференціях, семінарах, круглих столах
Архів новин

   Подільський народний
   університет Культури
   смт Літин
   15 квітня 2008 року

Рішення круглого столу "Хто був міністром культури за часів Григорія Сковороди?…, або громадськість на захисті Культури"

     15 квітня у день, коли світова громадськість відзначає Міжнародний День Культури і 73 річницю Пакту Реріха, першого міжнародно-правового Договору про захист світової культурної спадщини, за ініціативою Подільського народного університету Культури у смт. Літині проходив круглий стіл "Хто був міністром культури за часів Григорія Сковороди?…, або громадськість на захисті Культури".

     Круглий стіл відбувся за участю голови постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, материнства і дитинства, роботи з молоддю Вінницької обласної ради, члена Національної Спілки Письменників України, заслуженого працівника культури, кандидата філологічних наук, доцента Вінницького державного педагогічного університету ім..М.Коцюбинського, голови краєзнавчої літературно-мистецької громадської організації "Велика рідня" Яковенко Т.В., Почесного президента ГО "Велика рідня", члена Національної Спілки Письменників України Вітенко О.А., начальника Літинського районного управління юстиції Миколасюка А.С., секретаря Вінницького культурно-просвітницького товариства "Поклик" Мадьярової В.М., голови Вінницької обласної жіночої спілки "Берегиня роду на Поділлі" Шаманської Г.А., бібліографа краєзнавця Літинської районної бібліотеки Римаренко Н.Б., голови громадської організації "Літинської козацької сотні імені Я. Гальчевського" Дігтяра І.Д., голови Літинської районної громадської організації "Союз Чорнобиль", керівника літературно-мистецького об'єднання "Дзвінкова криниця" ім..Х.Замоцного Слободянюка П.В. та представників творчої інтелігенції Літинщини.

     Учасники Круглого столу відмітили актуальність і особливе значення Пакту Реріха для нашого часу, коли руйнуються моральні основи людського існування, виникають локальні війни, посилюються релігійні конфлікти та постає загроза знищенню національної культури через засилля західної масової культури. Пакт Реріха наголошує на необхідності міжнародного захисту освітніх і культурних установ, духовних скарбів людства, втілених у пам'ятках історії і культури не лише у воєнний, але і в мирний час. Це було звернення не тільки до керівників держав і урядів, але і до громадськості - широких верств населення. Адже тільки суспільство в цілому може захистити Культуру, бо саме суспільство, а не влада, є її носієм.

     Культура, будучи простором вільної творчості, має громадські народні корені та проявляється тільки через національні форми. Культура твориться суспільством і для суспільства. Тому, суспільство всіма силами має відстоювати свої права в ім'я Культури та спільного блага і всі засоби має повернути на розширення Культури країни. Бо немає демократії без культури. Народ має стати самодіяльним в усіх формах суспільного життя і, що найперше, у сфері культури. Принципи місцевого самоврядування, як форми народовладдя, мають бути поширені в першу чергу на культурне життя. Задоволення культурних потреб за вказівкою влади - це практично заборона власної творчості народу. Існує життєва необхідність від державного управління культури перейти до пріоритету громадського начала у визначенні культурної політики.

     Учасники Круглого столу звернули увагу на ряд важливих культурно-наукових та соціальних проблем, серед яких чи не найвагомішою є проблема створення на Україні, і на Вінниччині зокрема, сприятливих умов для розвитку незалежної від офіційних структур культурної діяльності населення та участі його в культурному житті країни, а також налагодження на усіх рівнях партнерських зв'язків між усіма суб'єктами діяльності у сфері культури та освіти для формування цілісного інформаційного культурно-освітнього простору регіону. Проблема культури уже не може бути вирішена лише зусиллями Міністерства культури чи місцевих органів управління культури з огляду на комплексний, великомасштабний характер зазначеної проблеми. Саме тому Круглий стіл мав на меті посприяти консолідації творчих сил Літинщини, формуванню цілісного поля культури та зміцненню міжнародного культурного співробітництва.

     Вибірковий аналіз хроніки подій історії культури Літинщини, підготовлений кафедрою інформології Подільського народного університету Культури, засвідчив величезний відрив законів у сфері культури від практики життя, відсутність узгодженості в діях громадських незалежних структур та державних культурно-освітніх організацій, здатних сприяти формуванню науково обґрунтованих світоглядних орієнтацій суспільства, утверджувати справжній зміст життя людини.

     Гарантований законодавством України принцип поєднання державних та громадських ініціатив у забезпеченні розвитку культури на Літинщині не дотримується. Наслідком цього стало те, що у районі неефективно використовуються наявні культурні та творчі ресурси, робота по збереженню та розвитку народної культури не є системною.

     Учасники Круглого столу відзначили, що для нормативно-правового забезпечення, збереження та розвитку культури в Україні було прийнято чимало законів, указів та постанов, які мали б забезпечити небачений розквіт української культури, проте дієвість більшості законів у сфері культури досі залишається невисокою.

     Учасники Круглого столу нагадали, що державна політика в галузі культури - це виконання зобов'язань держави перед громадянами і, в першу чергу, допомога культурній і науковій творчості населення. На превеликий жаль ці зобов'язання до сьогодні вимірюються кількісними показниками діяльності державно-комунальних закладів культури. Державна система культури ще й досі залишається відірваною від інтересів та потреб самої людини, немає змістовної наповненості, здатної впливати на поліпшення якості життя населення. Вона працює згідно офіційних планів, які ніхто із населенням не узгоджував, що є прямим порушенням фундаментального права людей на їх участь у культурному житті країни.

     Питання розвитку та збереження культури є одним із найважливіших питань нашого суспільства. Для розв'язання наболілих проблем потрібні нові ефективні механізми. До них належать постійний фаховий і громадський моніторинг реалізації культурної політики, а також публічна оцінка намічених та досягнутих результатів, публічне обговорення культурних проблем, широке висвітлення їх у засобах масової інформації і в першу чергу, дотримання Законів України у сфері культури. Існуючий стан культури району вимагає нових підходів, програм і механізмів їх реалізації, які полягають у сконцентруванні і зведені воєдино усіх зусиль у сфері культури, аби спільно знайти шляхи виходу із задавненої культурно-моральної кризи. У зв'язку із цим учасники Круглого столу вирішили:

     1. Підготувати звернення до громадських культурно-просвітніх організацій Вінниччини стати на захист Культури, закликавши усі прогресивні сили Вінниччини не миритись з принизливим положенням Культури, а наполягати і вимагати належного до неї відношення всіх представників владних, політичних та економічних структур.

     2. З метою переосмислення у суспільстві ролі Культури підготувати та провести обласну науково-громадську конференцію "Доля Культури - доля України" у співдружності із громадськими культурно-мистецькими організаціями та культурно-науковими центрами Вінниччини і України, попередньо ініціювавши проведення аналогічних круглих столів в усіх районних центрах області.

     3. Активізувати роботу культурно-мистецької колегії Громадської ради, що діє при Літинській районній раді.

     4. Відзначити діяльність Подільського народного університету Культури, як громадську безкорисливу культурно-просвітницьку роботу, вкрай необхідну для розвитку справжньої демократії та громадських форм культури.

     5. Винести подяку власнику "Промислово-іноваціної компанії" за безкорисливу допомогу Подільському народному університету Культури - громадській культурно-науковій організації, надану їй у скрутний час, та посприяти у пошуку меценатів, які не тільки могли б гідно оцінити соціальну значимість культурно-просвітницьких проектів, що їх здійснює Подільський народний університет Культури, але і надавати народному університету фінансову допомогу для здійснення статутної діяльності та часткового утримання матеріальної бази.

     6. Розширювати участь Літинщини у програмах міжнародного культурного співробітництва і підтримати Міжнародний Центр Реріхів (МЦР) - неурядову організацію при ООН, створену по ініціативі С.М.Реріха, у справедливій боротьбі за збереження Центру-Музею ім..М.К.Реріха в садибі Лопухіних (м.Москва).

     7. Оприлюднити результати роботи Круглого столу в засобах масової інформації.

     Шаманська Г.А. - голова Вінницької обласної жіночої спілки "Берегиня роду на Поділлі"

     Щепілова Н.Г. - голова Ради Подільського народного університету Культури, голова Громадської ради при Літинській районній раді

     Мадьярова В.М. - заступник голови Вінницького культурно-просвітницького товариства "Поклик"

     Римаренко Н.Б. - бібліограф-краєзнавець Літинської районної бібліотеки

     Дігтяр І.Д. - голова громадської організації "Літинської козацької сотні імені Я. Гальчевського"

     Михайленко В.Ю. - керівник Всеукраїнської спілки радянських офіцерів, заступник голови Громадської ради при Літинській районній раді

     Слободянюк П.В. - голова Літинської районної громадської організації "Союз Чорнобиль", керівник літературно-мистецького об'єднання "Дзвінкова криниця" ім..Х.Замоцного

     Тимощук В. А. - художник (смт Літин)

     Сидорчук З.В. - поетеса (смт Літин)

     Процик Т.Є. - декламатор художнього читання (смт Літин)

Вручення О.Вітенко громадсько-наукового та художнього журналу "Культура і час" (Засновник та видавець: Міжнародний Центр-Музей імені М.К.Реріха)